นครวัด-นครธม-โตนเลสาบ 3วัน 2คืน

นครวัด-นครธม-โตนเลสาบ 3วัน 2คืน

วันที่ : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558
ราคา : 5,900.- บาท

ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม,ปราสาทตาพรหมชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก, ช้อปปิ้งตลาด Angkor night market, สักการะองค์เจ็ก องค์จอม พระคู่บ้านคู่เมือง