ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4 วัน บิน TG

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4 วัน บิน TG

วันที่ : เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2558
ราคา : เริ่มต้น 21,900.- บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4 วัน บิน TG_SODA_BI
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน – กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม – ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ – สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน – สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต – ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ขอพรพระอุปคุต เจดีย์เยเลพญา สิเรียม – อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+ น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด – แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+สมุดสวดมนต์)


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4 วัน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4 วัน

วันที่ : เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2558
ราคา : เริ่มต้น 18,900.- บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4 วัน บิน8M_SODA_BI
พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน – กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม – ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ – สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน – สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต – ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ขอพรพระอุปคุต เจดีย์เยเลพญา สิเรียม – อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+ น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด – แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+สมุดสวดมนต์)


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม4 วัน 3 คืน

วันที่ : เดือนมกราคม - มีนาคม 2558
ราคา : เริ่มต้น 19,900.- บาท

กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม, ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ, สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา กราบนมัสการพระนอนตาหวาน, สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อตแหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เจดีย์เยเลพญา สิเรียม, อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด, แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+สมุดสวดมนต์)


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์สกายน์ ชมเมืองอังวะ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์สกายน์ ชมเมืองอังวะ 3 วัน 2 คืน

วันที่ : มกราคม - มีนาคม 2558

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน, ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน, ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์, ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน, ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า, ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชม วัดกุโสดอ

  • พิเศษ!!นำท่านสักการะ วัดงูศักดิ์สิทธิ์
  • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน 4 วัน  3 คืน

วันที่ : 26 ก.พ. – 01 มี.ค. / 18-21 / 25-28 มี.ค. / 10-13 / 11-14 / 12-15 เม.ย. 58
ราคา : เริ่มต้น 24,900.- บาท

นำท่านไหว์พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง
ไหว้พระธาตุมุเตา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของหงสา…สูงที่สุดของพม่า…
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิดของปีจอ
ขอพรพระอุปคุต จกบาตรที่เชื่อว่า ใครได้ไหว้จะร่ำรวยเงินทองและโชคลาภ
ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา เมืองสิเรียม
พิเศษ!!! เป็ดปักกิ่ง..สลัดกุ้งมังกร…กุ้งแม่น้ำหงสาวดี