ทัวร์ลาว-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน

ทัวร์ลาว-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน

วันที่ : 12-15, 19-22, 26-29 มีค.58
ราคา : 20,900.- บาท

ทัวร์ลาว-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน_SODA_PT
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้างปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไว้อย่างครบถ้วน