ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA-KE_ST0003

ราคา : ราคาเริ่มต้น 26,900.- บาท บาท
รหัสทัวร์ : SODA-ST0003

MY AUTUMN IN KOREA 5D/3

วันที่  30 ก.ย.-04 ต.ค / 07-11 / 09-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 ต.ค. 58

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

กรุงเทพฯ – อินชอน – ชอน – ประเทศเกาหลีใต้ – เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) ปั่นจักรยานเรียลไบร์ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึนซา – เรียนวิธีการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก ( ชุดประจำชาติเกาหลี )– สนุกเต็มอิ่มที่สวนสนุก EVERLAND – ชมโชว์พิเศษ DRUM CAT SHOW หรือ FANTASTIC SHOW – พระราชวังชางด๊อกกุง – สมุนไพรโสมเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – คอสเมติกเซ็นเตอร์ – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM  – ตลาดเมียงดง –  N’SEOUL ทาวเวอร์ + คล้องกุญแจคู่รัก – ดิวตี้ฟรี – พลอยแอมมาทีส – RED PINE – ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

 


ทัวร์เกาหลี LOVE SUMMER IN KOREA-XJ_ST0002

ราคา : เริ่มต้น 17,900.- บาท บาท
รหัสทัวร์ : SODA-ST0002

LOVE SUMMER IN KOREA 5D/3N

วันที่  05-09 / 12-16 / 21-25 / 26-30 ส.ค. 58 / 28 ส.ค.-01 ก.ย. / 04-08 / 09-13 / 18-22 / 23-27 / 25-29 ก.ย. 58

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – One Mount Snow Park (สกีโดม) – เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) – ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ & คล้องกุญแจคู่รัก – ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETICS OUTLET – โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – TRICK EYE + ICE MUSEUM – ช็อปปิ้งย่านฮงแด HELLO KITTY CAFE – ชมโชว์พิเศษ !! DRUM CAT SHOW – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  – น้ำมันสน – ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลบลูเฮ้าส์ – พระราชวังชางด๊อกกุง –พลอยอเมทิส – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี –  ช็อปปิ้งย่านเมียงดง – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ       

 


ทัวร์เกาหลี LOVE AUTUMN IN KOREA-XJ_ST0001

ราคา : เริ่มต้น 18,900.- บาท บาท
รหัสทัวร์ : SODA-ST0001

LOVE AUTUMN IN KOREA 5D3N (XJ)

วันที่ 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 21-25 / 22-26 /23-27 / 24-28 / 25-29 ต.ค. 58 / วันที่ 28 ต.ค.-01 พ.ย. / 29 ต.ค.-02 พ.ย. / 30 ต.ค.-03 พ.ย. 58

กรุงเทพฯ – โซล – One Mount Snow Park ( สกีโดม ) – เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) – ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ & คล้องกุญแจคู่รัก – ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETICS OUTLET – โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE + ICE MUSEUM ช็อปปิ้งย่านฮงแด (ย่านมหาลัยฮกอิก) – HELLO KITTY CAFE – ชมโชว์พิเศษ !! DRUM CAT SHOW – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสน – ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลบลูเฮ้าส์ – พระราชวังชางด๊อกกุง –พลอยอเมทิส – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ