ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน

วันที่ : เมษายน - พฤษภาคม 2558
ราคา : เริ่มต้น 92,900.- บาท

โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค –มิลาน – FOXTOWN OUTLET – อินเทอร์ลาเค่น – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – ลูเซิร์น – ดิจอง – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – DUTY FREE – พระราชวังแวย์ซายย์ – จัตุรัสทรอคาเดโร – ถนนชองเอลิเซ่ – ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – ประตูชัยปารีส – มงมาร์ต – ช้อปปิ้ง