ทัวร์ลาว-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน

ทัวร์ลาว-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน

วันที่ : 12-15, 19-22, 26-29 มีค.58
ราคา : 20,900.- บาท

ทัวร์ลาว-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน_SODA_PT
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้างปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 แขวงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก ทั้งในเรื่องสิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไว้อย่างครบถ้วน


ทัวร์ลาว-หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-เวียงจันทน์ 4 วัน

ทัวร์ลาว-หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-เวียงจันทน์ 4 วัน

วันที่ : 26-29 มีนาคม 2558
ราคา : 18,900.- บาท

ทัวร์ลาว-หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-เวียงจันทน์ 4 วัน_SODA_PT
สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม แล้วเดินทางสู่เมืองโพนสะหวัน เมืองเอกใหม่ของแขวงเชียงขวาง จากสมรภูมิสู่เมืองท่องเที่ยว สงครามอินโดจีนหรือสงครามเวียดนามได้สิ้นสุดลงไปแล้ว ด้วยชัยชนะของฝ่ายนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งในเวียดนาม ลาว และกัมพูชา แม้จะผ่านไปแล้วกว่า 4 ทศวรรษ แต่ร่องรอยของสงครามยังคงมีให้ชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของมันอยู่ โดยเฉพาะที่แขวงเชียงขวาง ประเทศ สปป.ลาว สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและเมืองเก่าชาวไทยพวนที่เมืองคูน ชมวัดเพียวัด ชมทุ่งไหหินทุ่งที่ 1 ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินขนาดใหญ่เรียงรายหลาบร้อยใบ ใบใหญ่สุดสูงถึง 2–3 เมตร จากนั้นสัมผัสนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว ชมและกราบไหว้พระธาตุหลวง และถ่ายภาพที่อนุสาวรีย์ประตูชัย ชมหอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว ชมวัดสีสะเกด เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย


ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง 3วัน

ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง 3วัน

วันที่ : 13-15, 20-22, 27-29 มีนาคม 2558
ราคา : เริ่มต้น 17,900.- บาท

ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง 3วัน_SODA_PT
สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง พระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ พระธาตุแตงโม พระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม และอื่นๆ อีกมากมาย


ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน

ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน

วันที่ : 12-14 ,14-16 ,24-26 มีค.58
ราคา : 12,900.- บาท

ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน_SODA_PT
สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย


แพคเกจ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

แพคเกจ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

วันที่ : เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2558
ราคา : เริ่มต้น 18,900.- บาท

ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสีชมวิถีชีวิตพื้นบ้านการกลั่นสุราพื้นบ้านที่ บ้านช่างไ
ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป