ภูฏาน…ดินแดงแห่งมังกรสายฟ้า

ภูฏาน…ดินแดงแห่งมังกรสายฟ้า

วันที่ : มีนาคม - ธันวาคม 2558
ราคา : เริ่มต้น 49,900.- บาท

ภูฏาน…ดินแดงแห่งมังกรสายฟ้า_SODA_YL
พาโร – ทิมพู – ปูนาคา 5วัน 4คืน
วันแรก กรุงเทพฯ – พาโร– National Memorial Chorten – Kuensel Phodrang -สวนสัตว์ภูฏาน- ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน
วันที่สอง ทิมพู – เมืองปูนาคา – วัดชิมิลาคัง – ปูนาคาซอง
วันที่สาม ปูนาคา – พาโร- คิชู ลาคัง(Kyichu LhakhangTemple)
วันที่สี่ ปูนาคา – พาโร- วัดทักซัง-ชมตลาดเมืองปาโร
วันที่ห้า พาโร – กรุงเทพฯ