ทัวร์บาหลี Air Asia 4วัน 3คืน

ทัวร์บาหลี Air Asia 4วัน 3คืน

วันที่ : มีนาคม - เมษายน 2558
ราคา : 23,500.- บาท

ทัวร์บาหลี Air Asia 4วัน 3คืน_SODA_AL
ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามที่ วัดอูลูวาตู วัดหลักประจำท้องทะเล – โชว์สุดอลังการ Devdan Show – ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก – ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง – วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู


ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน

วันที่ : 27-30 มีนาคม 2558
ราคา : 26,900.- บาท

ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน_SODA_SL
บินตรงสู่เกาะบาหลี โดยสายการบินระดับห้าดาว – ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ ณ “วิหารทานา ล็อต” – ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี “บาร็อง ด๊านซ์” – ชม “น้ำพุศักดิ์สิทธิ์” ที่ชาวบาหลีเชื่อว่า สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ