TOKYO SUPER SAVE 5D 3N

TOKYO SUPER SAVE 5D 3N

วันที่ : เดือนมีนาคม - เมษายน 2558
ราคา : เริ่มต้น 30,900.- บาท

TOKYO SUPER SAVE 5D 3N_SODA_ZG
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต สัมผัสความสนุกสนานที่ลานสกีฟูจิเท็น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ สนุกกับการเก็บและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่
พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น


ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL PRO..SAKURA TOKYO-OSAKA 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL PRO..SAKURA TOKYO-OSAKA 5D3N

วันที่ : 22 – 26 / 30 มี.ค. – 04 เม.ย. / 03 – 07/ 11 - 15 เม.ย. 58
ราคา : เริ่มต้น 37,900.- บาท

จุดเด่นโปรแกรมของเรา

 • บินได้ในราคาสบายกระเป๋า พิเศษ!! น้ำหนักกระเป๋า ขาไป 20 กิโลกรัม / ขากลับ 30 กิโลกรัม
 • อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ห์ขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • ถ่ายรูป พร้อมชมซากุระย่านสวนอูเอโน๊ะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • อาบน้ำแร่ ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL PRO..OSAKA-TOKYO 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL PRO..OSAKA-TOKYO 5D3N

วันที่ : 26 - 30 มี.ค. / 15 – 19 เม.ย. 58
ราคา : 40,900.- บาท
 • บินได้ในราคาสบายกระเป๋า พิเศษ!! น้ำหนักกระเป๋า ขาไป 20 กิโลกรัม / ขากลับ 30 กิโลกรัม
 • บินครั้งเดียวเที่ยว 2 เมือง โอซาก้า – โตเกียว
 • อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ห์ขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • อาบน้ำแร่ ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL PRO SPRING IN TOKYO 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL PRO SPRING IN TOKYO 5D3N

วันที่ : 27– 31 มี.ค. / 28 มี.ค. – 01 เม.ย. / 02 - 06/05 – 09/08 – 12/09 – 13/12 – 16/13 – 17/14 – 18 เม.ย. 58
ราคา : เริ่มต้น 35,900.- บาท
 • อิสระ 1 วันเต็ม หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ดีสนีย์แลนด์
 • อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ห์ขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • ช็อปปิ้งกระจายย่านชินชูกุ อิออนพลาซ่า โกเท็มบะเอ้าเล็ต
 • อาบน้ำแร่ ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

ทัวร์ญี่ปุ่น INSIDE TOKYO 6D 4N BY JF

ทัวร์ญี่ปุ่น INSIDE TOKYO 6D 4N BY JF

วันที่ : เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2558
ราคา : เริ่มต้น 34,900.- บาท

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต สัมผัสความสนุกสนานที่ลานสกีฟูจิเท็น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้ง ชมความงดงามของพระราชวังอิมพีเรียล ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ ชินจูกุ ฮาราจุกุ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ + วัดนาริตะซัน

 • พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
 • พักออนเซ็น 1 คืน//นาริตะ 3 คืน
 • ราคาเริ่มต้นเพียง 34,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
 • เดินทางเดือน มี.ค. – เม.ย. 2558 โดยสายการบิน JET ASIA AIRWAYS