เกี่ยวกับเรา


บริษัท โซดา ทัวร์ จำกัด

บริการหลักของเรา ดังนี้ :

 1. รับจองตั๋วเครื่องบิน ทั่วโลก

 2. รับจองโรงแรม รีสอร์ท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 3. รับจัดสถานที่ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา ดูงานทุกแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 4. รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally

 5. รับจัดวิทยากรฝึกอบรมสัมมนา โดยวิทยากรมืออาชีพด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

 6. รับจัดบริการรถเช่า รถตู้ รถโค้ช ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 7. รับจัดงาน Event ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่

 8. รับจัดบริการด้านวีซ่า โดยให้บริการยื่นวีซ่าแทนในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะดำเนินการเอง ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก

 9. รับให้คำปรึกษาแพคเกจทัวร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 10. รับให้คำปรึกษาสถานที่ท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

 11. รับให้คำปรึกษากรุ๊ปทัวร์เที่ยวหมู่คณะ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

ใส่ความเห็น