ทัวร์เวียดนาม EASY VIETNAM ROMANTIC SAPA 4D 3N

ทัวร์เวียดนาม EASY VIETNAM ROMANTIC SAPA 4D 3N

วันที่ : 26 ก.พ.-01 มี.ค. ,05-08 มี.ค.,12-15 มี.ค.,19-22 มี.ค.,26-29 มี.ค.
ราคา : เริ่มต้น 12,900.- บาท

ทัวร์เวียดนาม EASY VIETNAM ROMANTIC SAPA 4D 3N (VJ)
ซาปา เมืองเล็กๆแห่งการพักผ่อน อดีตฐานที่มั่นฝรั่งเศส แดนเหนือสุดของเวียดนามชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าห้อมล้อมด้วยหุบเขา สัมผัสอากาศเย็นสบายตลอดปีเมืองฮานอย เมืองหลวงอายุเก่าแก่นานนับพันปี ใจกลางเศรษกิจและย่านของเวียดนาม