ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 4วัน 3คืน

วันที่ : 20-23 มีนาคม 2558
ราคา : 9,999.- บาท

เวียดนาม….ดินแดนใหม่เมื่อสงครามสิ้นสุดลง-สัมผัสวิถีชีวิตและสภาพบ้านเมืองที่ยังบริสุทธิ์-ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม -ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากชนิด ถนน 36 สาย