ทัวร์ฮ่องกง – พระใหญ่ 3 วัน

ทัวร์ฮ่องกง – พระใหญ่ 3 วัน

วันที่ : เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2558
ราคา : เริ่มต้น 18,900.- บาท

ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY +เก็บภาพประทับใจกับถนนดารา AVENUE OF STAR ขอพรวัดหวังต้าเซียน+หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก