ทัวร์ลาว-หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-เวียงจันทน์ 4 วัน

ทัวร์ลาว-หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-เวียงจันทน์ 4 วัน

วันที่ : 26-29 มีนาคม 2558
ราคา : 18,900.- บาท

ทัวร์ลาว-หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-เวียงจันทน์ 4 วัน_SODA_PT
สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม แล้วเดินทางสู่เมืองโพนสะหวัน เมืองเอกใหม่ของแขวงเชียงขวาง จากสมรภูมิสู่เมืองท่องเที่ยว สงครามอินโดจีนหรือสงครามเวียดนามได้สิ้นสุดลงไปแล้ว ด้วยชัยชนะของฝ่ายนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ทั้งในเวียดนาม ลาว และกัมพูชา แม้จะผ่านไปแล้วกว่า 4 ทศวรรษ แต่ร่องรอยของสงครามยังคงมีให้ชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของมันอยู่ โดยเฉพาะที่แขวงเชียงขวาง ประเทศ สปป.ลาว สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและเมืองเก่าชาวไทยพวนที่เมืองคูน ชมวัดเพียวัด ชมทุ่งไหหินทุ่งที่ 1 ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินขนาดใหญ่เรียงรายหลาบร้อยใบ ใบใหญ่สุดสูงถึง 2–3 เมตร จากนั้นสัมผัสนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว ชมและกราบไหว้พระธาตุหลวง และถ่ายภาพที่อนุสาวรีย์ประตูชัย ชมหอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว ชมวัดสีสะเกด เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย