ทัวร์บาหลี Air Asia 4วัน 3คืน

ทัวร์บาหลี Air Asia 4วัน 3คืน

วันที่ : มีนาคม - เมษายน 2558
ราคา : 23,500.- บาท

ทัวร์บาหลี Air Asia 4วัน 3คืน_SODA_AL
ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามที่ วัดอูลูวาตู วัดหลักประจำท้องทะเล – โชว์สุดอลังการ Devdan Show – ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก – ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง – วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู