ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน

วันที่ : 27-30 มีนาคม 2558
ราคา : 26,900.- บาท

ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน_SODA_SL
บินตรงสู่เกาะบาหลี โดยสายการบินระดับห้าดาว – ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ ณ “วิหารทานา ล็อต” – ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี “บาร็อง ด๊านซ์” – ชม “น้ำพุศักดิ์สิทธิ์” ที่ชาวบาหลีเชื่อว่า สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ